Un any més hem passat l’auditoria comptable a Mas Albornà, a través de l’empresa externa “Pleta auditores”. Amb aquesta auditoria es controla la feina realitzada i el bon funcionament dels comptes de les diferents àrees de l’organització.  

Aquesta auditoria ens permet ser una organització transparent, garanteix la fiabilitat de la informació financera, verifica que la fundació compleixi amb les lleis i regulacions aplicables en matèria comptable i fiscal, evitant possibles sancions i riscos legals, proporciona una revisió externa independent de les pràctiques de gestió financera, identificant àrees de millora i eficiència en la gestió dels recursos i, finalment, augmenta la credibilitat de la fundació davant els seus socis, col·laboradors i altres parts interessades, reforçant la confiança en les seves operacions i en la gestió dels fons rebuts. 

A Mas Albornà treballem per garantir i millorar contínuament els nostres procediments i processos. Així, aquesta auditoria és una mostra d’aquest compromís per a fer les coses el màxim de bé possible.