igualtat
Durant els propers mesos, Mas Albornà posarà en marxa una campanya d’igualtat en clau interna, amb la finalitat de fomentar entre treballadors, usuaris i voluntaris un clima en plenes condicions d’igualtat.
Aquesta campanya serà de caire transversal i es dirigirà a tots els membres de la Fundació. Per a dur-la terme, es realitzaran diferents accions de sensibilització com ara reunions, xerrades o vídeos divulgatius.
La campanya ha estat impulsada des de l’àrea de recursos humans de la Fundació en col·laboració del comitè d’igualtat de l’organització i compta amb el suport de la Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.