auditoriasgs-1024x682

Durant els darrers tres dies l’empresa SGS d’auditoria externa realitza una auditoria de seguiment de les certificacions de les normes UNE-EN-ISO 9001: 2008 de qualitat, UNE-EN-ISO 14001: 2004 de medi ambient i OHSAS-18001: 2007.
Aquesta auditoria també ha servit per adaptar les certificacions a la nova normativa oficial. Les auditories ens permeten controlar i detectar possibles millores en el desenvolupament de la nostra tasca diària i per aquest motiu cal mantenir les nostres certificacions actualitzades.
Durant aquests dies es revisen els processos del sistema de gestió de les diferents àrees de la nostra organització. Un total de tres auditors han visitat cadascuna de les nostres àrees per auditar tota la documentació.