Vés al contingut

Calculadora Social

Calcula aquí quin és l’impacte en les persones de la teva empresa i mesura’n el nivell de compromís social.

icona de calculadora

Persones

Foto de persones treballant

Les persones amb vulnerabilitat* es beneficien gràcies a la teva empresa directa o indirectament:

A través d’un contracte laboral?

A través dels serveis que aquesta contracta a un Centre especial de Treball*?

Coneixement de la normativa

Foto de persones treballant

Coneixes quines són les teves obligacions com a empresa i responsabilitats envers les polítiques de contractació de persones amb discapacitat (Llei de la Discapacitat*)?

Grau d’acompliment de la llei de la discapacitat

(només si la teva empresa té més de 50 treballadors/es)

La teva empresa compleix amb la Llei de la discapacitat, que indica que hi ha d’haver contractades, com a mínim, un 2% de persones amb discapacitat o bé suplir-ho amb altres mesures, com la contractació de serveis a Centres Especials de Treball o donacions?

Polítiques aplicades de sensibilització, comunitat i voluntariat

Foto de persones treballant

Amb quina freqüència feu aquestes accions relacionades amb la RSC* a la teva empresa?

Mai Alguna vegada Sovint De manera recurrent
Formació i sensibilització sobre causes socials dirigida a les persones treballadores per a conscienciar sobre causes socials com ara la igualtat de gènere, la diversitat, etc?
Col·laboracions amb entitats socials (esdeveniments, activitats, projectes, patrocinis, donatius, etc.)
Accions vinculades al voluntariat corporatiu

Impulsa:

Mas Albornà

Promou:

Economia Social - Generalitat de Catalunya

Finança:

Ministerio de Trabajo y Economia Social