Aquests dies l’empresa SGS Auditores realitza una auditoria de renovació de les certificacions de les normes UNE-EN-ISO 9001: 2015 de qualitat, UNE-EN-ISO 14001: 2015 de medi ambient i ISO 45001: 2018 de Seguretat i Salut Laboral.

Així, doncs, es revisen exhaustivament tots els centres i departaments de l’entitat. Una anàlisi que durant 15 jornades d’auditoria ens permetrà validar, controlar i detectar possibles millores en el desenvolupament de l’activitat de la fundació i el compliment de la normativa.

Un equip de 5 auditors i auditores fa aquesta auditoria de renovació que ens permetrà certificar l’activitat de Mas Albornà fins el 2026.