Compliment de la Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat

El projecte social de Mas Albornà

Amb responsabilitat social, tothom hi guanyem

Actuar amb paràmetres socialment responsables és un compromís voluntari de les empreses i les institucions amb el desenvolupament social i mediambiental que comporta millores en competitivitat i rendibilitat.

La Fundació Mas Albornà podem ser un col·laborador per a les empreses que vulguin acomplir criteris de responsabilitat social, ja sigui mediant per a la contractació de persones amb discapacitat, contractant serveis o fent una donació.

Contractar persones
Contractar persones

Contractar persones

Les empreses de més de 50 treballadors/es estan subjectes al Decret 1/2013, de 29 de novembre, Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social, que estableix l’obligació que, almenys, el 2% de la plantilla siguin treballadors/es amb discapacitat.

A la Fundació Mas Albornà posem a disposició de les empreses el nostre suport a la inserció laboral per a fer possible, plegats, la correcta inclusió de les persones.

Treballem pegats ajudant les empreses a incloure persones amb discapacitat a la seva plantilla a través de suports individualitzats als i les treballadores i treballadors i un seguiment i diàleg continu entre empresa i la Fundació.
Mesures alternatives
Mesures alternatives

Mesures alternatives

Què passa si l’empresa no pot contractar persones amb discapacitat? Pot complir la llei a través de la contractació de béns o serveis.

En cas que les empreses no puguin incorporar persones amb discapacitat, el Decret 364/2005, de 8 d’abril, regula el compliment alternatiu a la quota de reserva a favor dels treballadors/es amb discapacitat, com la contractació de subministraments o de prestació de serveis amb un Centre Especial de Treball (CET) com el nostre.

La Fundació Mas Albornà compta amb un CET d’iniciativa social.

Amb la nostra àmplia oferta en serveis (manipulats i envasats, jardineria, neteja, bugaderia, etc.), podem ser uns bons aliats de les empreses per acomplir les mesures alternatives a la contractació directa de persones. I, al mateix temps, oferir serveis de gran qualitat.
Donacions o patrocini
Donacions o patrocini

Donacions o patrocini

Altres mesures alternatives que preveu la legislació vigent són les donacions o el patrocini amb equivalència monetària a la contractació de persones amb discapacitat.

Beneficis fiscals de fer una donació a les persones jurídiques

Donacions en general – deducció 33%

Donacions plurianuals a la mateixa entitat durant almenys 3 anys per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior. – deducció 40%

Limit deducció base liquidable – deducció 10%