Compliment de la LISMI

El projecte social de Mas Albornà

Amb responsabilitat social, tothom hi guanyem

Actuar amb paràmetres socialment responsables és un compromís voluntari de les empreses i les institucions amb el desenvolupament social i mediambiental que comporta millores en competitivitat i rendibilitat.

La Fundació Mas Albornà podem ser un col·laborador per a les empreses que vulguin acomplir criteris de responsabilitat social, ja sigui mediant per a la contractació de persones amb discapacitat, contractant serveis o fent una donació.

Contractar persones
Contractar persones

Contractar persones

Les empreses de més de 50 treballadors estan subjectes al Decret 1/2013, de 29 de novembre, Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, que estableix l’obligació que, almenys, el 2% de la plantilla siguin treballadors amb discapacitat.

A Mas Albornà posem a disposició de les empreses un servei d’inserció (empreses/servei d’inserció) oferim suport a la persona i a l’empresa per a l’adaptació al lloc de treball i en fem seguiment.

La Llei també preveu la creació d’enclavaments laborals (empreses/enclavaments) a les empreses.
Mesures alternatives
Mesures alternatives

Mesures alternatives

En cas que les empreses no puguin incorporar persones amb discapacitat, el Decret 364/2005, de 8 d’abril regula el compliment alternatiu a la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat, com la contractació de subministraments o de prestació de serveis amb un Centre Especial de Treball (CET).

Mas Albornà compta amb el CET d’iniciativa social. Amb la nostra àmplia oferta en serveis (manipulats i envasats, jardineria, neteja, bugaderia, etc.), podem ser un bon aliat de les empreses per acomplir les mesures alternatives a la contractació directa de persones.
Donacions o patrocini
Donacions o patrocini

Donacions o patrocini

Altres mesures alternatives que preveu la legislació vigent són les donacions o el patrocini amb equivalència monetària a la contractació de persones amb discapacitat.

Beneficis fiscals de fer una donació a les persones jurídiques

Donacions en general – deducció 33%

Donacions plurianuals a la mateixa entitat durant almenys 3 anys per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior. – deducció 40%

Limit deducció base liquidable – deducció 10%