enclavament_laborals.JPG

Des de Mas Albornà continuem treballant en la difusió de l’estudi que estem realitzant sobre la situació dels enclavaments a Catalunya. Es tracta d’un projecte encarregat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Actualment la difusió d’aquest estudi s’està realitzant a diferents entorns, tant en el context empresarial com a sindicats i en altres Centres Especials de Treball.