curs_higiene-a-mas-alborna

Durant les properes setmanes, els treballadors i treballadores del centre especial de treball de Mas Albornà assisteixen a un curs de cura de l aimatge personal, coordinat i promogut per l’àrea d’atenció a la persona i impartit per una consultoria d’imatge a través de professional del món de l’estètica.

curs_higiene-a-mas-alborna-2

En aquest curs es treballa especialment la motivació vers la cura de la imatge personal, entenent aquesta com un element de comunicació i socialització bàsic.Així, es defineixen els elements que configuren la imatge personal i es donen pautes, eines i metodologies per a dur a terme el procés de la cura personal. Entre d’altres aspectes que es treballen hi ha la cura de la pell, els cabells, la indumentària o els bons hàbits.