Reunió de Nadal del Patronat 2008

El passat dia 17 de desembre va tenir lloc la darrera de les reunions que el patronat de la nostra entitat realitza e el decurs de l’any. Aquesta reunió, la qual convoca la totalitat dels patrons que configuren el nostre patronat, es va celebrar a les instal·lacions de Bodegas Torres.
En ella es van aprovar els pressuspotos per a l’any vinent, es va tractar sobre el nou Centre Ocupacional amb arquitectes que estan desenvolupant el projecte així com, i per primera vegada, l’equip directiu va fer un petit balanç del que havia estat el 2008.