auditoria-2015

Durant els darrers 4 dies, l’empresa SGS d’auditoria externa, realitza una Auditoria de seguiment de  les normes: UNE-EN-ISO 9001: 2008 (qualitat), UNE-EN-ISO 14001: 2004 (medi ambient) i OHSAS-18001: 2007
Així, durant aquests dies es revisen els processos del sistema de gestió per la tècnica del mostreig a diferents àrees de la nostra organització: àrea social, centre ocupacional, centre especials de treball i servei d’habitatge.
I finalment s’ha realitzat la reunió de tancament d’auditoria, on revisem les possibles incidències,trobades i donem per finalitzada aquesta auditoria.