auditoria

Durant els darrers 4 dies, l’empresa SGS d’auditoria externa, realitza una Auditoria de Renovació per tal de, com el seu nom indica, renovar les normes: UNE-EN-ISO 9001: 2008 (qualitat), UNE-EN-ISO 14001: 2004 (medi ambient) i OHSAS-18001: 2007 (prevenció) durant 3 anys més.
Així, durant aquests dies es revisen els processos del sistema de gestió per la tècnica del mostreig a diferents àrees de la nostra organització: àrea social, centre ocupacional, centre especials de treball i servei d’habitatge.
Divendres realitzarem la reunió de tancament d’auditoria, on revisarem les possibles incidències,trobades i donarem per finalitzada aquesta auditoria i haurem aconseguit la certificació per 3 anys més.