CEP

La Fundació Mas Albornà, emmarcada dintre de l’associació Entrem-hi conjuntament amb la consultora social Tandem i l’Obra Social Catalunya Caixaha iniciat un projecte basat en l’aprofitament de la biomassa.
Aquesta iniciativa pretén presentar un model integral de venda d’energia provinent de biomassa del Penedès basat en un element clau tan característic del paisatge penedesenc com és el sarment i la seva recollida. L’objectiu final és utilitzar aquest element natural com a font de generació d’energia.
Es tracta d’un projecte en estudi de viabilitat i encara en fase embrionària però amb una clara trajectòria i una aposta per l’ús sostenible dels recursos.