El CO a Viu la Vinya

Fa uns dies, el Centre ocupacional va visitar les instal·lacions de viu la vinya i durant la seva estada van poder gaudir d’un dels tallers més interessants que s’ofereixen, el del cep.
La visita també va comptar amb la participació de Ginesta, un altre Centre Ocupacional situat a Valls. D’aquesta manera, fomentem la idea de col•laboració i participació conjunta amb altres centres amb objectius similars.
Aquesta visita representa un pas més en el conjunt de proves pilot per tal de posar en marxa el projecte de viu la vinya.
Per altre banda, una de les novetats que s’afegeix al desenvolupament i difusió del projecte, és la seva presència a Internet. Actualment el blog de viu la vinya ja és una realitat: www.viulavinya.cat