Fotografia de família

La Fundació Mas Albornà ha organitza aquest dimecres 30 de maig un acte de celebració dels seus deu anys de treball per als ajuntaments de l’Alt Penedès. Aquest esdeveniment ha comptat amb la presència de  l’Honorable Conseller d’Empresa i Ocupació, senyor Francesc Xavier Mena i hi ha participat representants dels ajuntaments de la comarca, del teixit empresarial de l’Alt Penedès així com persones vinculades al sector de la discapacitat.
Aquesta fundació va encetar, ara fa just deu anys, les seves activitats per als ajuntaments (fins el moment, treballaven només per empreses privades) els quals amb aquest temps, han esdevingut uns dels principals clients. Han passat, doncs, de ser 2 ajuntaments clients el 2002 a ser-ne 22 a dia d’avui. Fruit d’aquest treball en comú, la Fundació ha volgut celebrar aquest aniversari amb tots ells, per felicitar-se pels resultats assolits en la inserció social i laboral, i pel creixement en les activitats empresarials, que per aquesta via, s’ha obtingut.
Amb l’eslogan “Feina ben feta. Empremta de futur”, l’acte ha volgut destacar la necessitat per part d’organitzacions de Mas Albornà de realitzar una tasca laboral amb professionalitat per a garantir i aconseguir la confiança d’aquells clients que els han confiat els seus serveis, així com la importància del camí traçat aquests deu anys (l’empremta) com a base per a continuar treballant en el futur.
L’ACTE DE CELEBRACIÓ
La celebració ha començat amb la rebuda a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès del Conseller per part de l’alcalde, Pere Regull. Tot seguit, s’ha realitzat una reunió de treball entre representants de la Fundació Mas Albornà, de l’Ajuntament i el Conseller.
Un cop traslladada la comitiva a Cal Figarot, a les 10h ha començat l’acte de celebració el qual ha constat de cinc parlaments i la projecció d’un vídeo que recollia l’essència de la celebració.
Ricard Rafecas, vicepresident de la Fundació Mas Albornà, ha iniciat les intervencions fent esment al camí realitzat fins a dia d’avui per la Fundació, quan fa just ara 10 anys es va iniciar una nova etapa en la seva estratègia que l’ha conduït, amb èxit, a comptar amb la complicitat de 22 dels 27 ajuntaments de la comarca, els quals tenen contractats serveis amb l’organització.
Cristóbal Colón, President de la cooperativa La Fageda ha protagonitzat el relat del que suposa la inserció laboral per a les persones amb trastorn mental i amb discapacitat. Partint de la seva pròpia vivència com a psicòleg i l’experiència d’haver treballat i haver vist les condicions en què estaven els malalts en els antigament anomenats manicomis, Colón ha aportat la seva visió del que ha de representar la feina per a aquest col•lectiu. Ha parlat, doncs, de la seva convicció en la “labor teràpia” i de la “feina amb sentit”.  El fet que ell fos un dels primers gestors de la nova etapa de Mas Albornà ara fa deu anys, ha fet possible una intervenció basada en el record, la felicitació per la tasca feta i l’encoratjament perquè entitats com Mas Albornà siguin preses com a bon model per d’altres.
Tot seguit, Francesc Olivella, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, ha pres la paraula en representació dels alcaldes de la comarca, incidint en el necessari rol i implicació dels ajuntaments del territori perquè entitats com Mas Albornà puguin exercir la seva tasca d’inserció. Ha apuntat, a més, que també a través de la feina de Mas Albornà es contribueix a  “fer comarca i fer Penedès”.
Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès, ha pres la paraula en qualitat d’amfitrió i com a màxim representant d’un ajuntament que ha apostat fermament pel doble valor que Mas Albornà aporta al municipi: la feina ben feta que hi realitza (fet, alhora imprescindible per a garantir la confiança d’empreses i ajuntaments) i la inserció que s’assoleix d’un col•lectiu que, si no fos així, ho tindria complicat per a tenir un lloc de treball.
L’Honorable Conseller, Francesc Xavier Mena ha contribuït a la celebració amb una intervenció en la qual ha subratllat la importància de creure en les capacitats, i no les discapacitats de les persones per a continuar treballant en la seva normalització i integració social i laboral. Ha fet esment, també, de la situació en què el sector de la discapacitat es troba en aquests moments, fruit de les darreres notícies aparegudes sobre la intenció del Govern Espanyol de retallar fins a un 58% les aportacions que es fan (per llei) a la inserció laboral d’aquest col•lectiu. En aquest sentit, ha confirmat que en cas de ser així, la Generalitat no disposa de recursos per assumir la part que deixa d’aportar l’Estat, fet que suposa un clar greuge comparatiu vers les possibilitats d’inserció de les persones amb discapacitat catalanes comparades amb les d’altres comunitats autònomes. Ha apuntat a més, que el model català d’integració laboral difereix al de la resta de l’Estat ja que aposta pel treball com a eina d’inserció (i no un model de tipus assistencial) i que, per aquest motiu, calen més recursos els quals no es disposen. Mena, en aquesta línia, ha explicat la conversa mantinguda amb la ministra d’Ocupació, Fátima Báñez, en la qual aquesta va proposar a Catalunya la reducció del nombre de discapacitats ja que el pressupost és el que és. Mena afirma confiar a què la situació s’arregli i des de la Generalitat es farà el possible per aconseguir-ho. Ha finalitzat el seu parlament agraint el poder compartir una celebració d’aquestes característiques que denoten que, malgrat tot, a Catalunya hi ha organitzacions i empreses que amb esforç assoleixen les seves fites.
La celebració ha finalitzat amb una fotografia de família i un refrigeri.