Enclavaments laborals

El projecte social de Mas Albornà

Els enclavaments laborals són un instrument per a la creació d’ocupació per a persones amb discapacitat i la seva possible incorporació al mercat obert. Fomenta el desenvolupament d’una activitat productiva per un equip professional d’un CET en les instal·lacions d’una altra empresa.

Són equips permanents de treballadors de Mas Albornà a les instal·lacions de les empreses liderades per un responsable que fa de pont entre l’empresa i la fundació.
La fórmula que s’adapta a les necessitats productives dels nostres clients.

La fórmula que s’adapta a les necessitats productives

Oferim a les empreses noves fórmules de treball a mida, adaptades a les seves necessitats productives i de logística: els enclavaments

Un grup de treballadors del nostre Centre Especial de Treball, sota les directrius d’un encarregat, es desplaça de manera permanent a les instal·lacions del client per tal de realitzar tasques concretes. Amb els enclavaments, oferim: 

· Assessorament en RSE (Responsabilitat social empresarial)

· Suport i seguiment permanent entre l’equip de treball i l’empresa

· Flexibilitat i adaptació a les necessitats productives

· Manipulació i muntatge de components 

· Gestió d’activitats i tallers

· Assessorament en matèria d’inserció laboral i de la LISMI

· Processos manuals

· Acabat de productes

· Gestió de residus

Més de seixanta professionals de Mas Albornà treballen en els 11 enclavaments, que tenim en marxa actualment amb resultats 100% exitosos i avalats per les empreses que han confiat en els nostres serveis.

Beneficis per a les empreses

Les empreses interessades en disposar d’un grup permanent de treballadors a les seves instal·lacions que els garanteixin la màxima professionalitat, rendibilitat i flexibilitat disposant de la fórmula dels ENCLAVAMENTS LABORALS.

Avantatges per a les empreses
Avantatges per a les empreses

Avantatges per a les empreses

Permet acomplir el 2% de contractació de persones amb discapacitat marcat per llei

Màxima flexibilitat: l’equip de treball s’adapta a les necessitats productives
Rendibilitat: la producció queda garantida per Mas Albornà, qui vetlla pels treballadors, els dóna suport i gestiona les seves necessitats.
Facilitat: l’empresa “externalitza” el servei però amb els avantatges de tenir-lo a les seves instal·lacions i mantenir una comunicació directa permanent.
Servei a mida: cada enclavament és diferent i es configura en funció de la tipologia de tasca, dimensions del servei i habilitats requerides.
Seguiment immediat: l’empresa disposa en tot moment de la interlocució de l’encarregat de l’enclavament, amb el qual gestiona i planifica les tasques sense intermediaris ni temps d’espera.

Contacte

Daniel Berlanga
daniel.berlanga@masalborna.org

Horari d’atenció:
De dilluns a divendres, de 7h a 15h

Per a més informació, podeu contactar al telèfon 93 892 10 50