Us presentem a tots els que treballen als postres Enclavaments. Els operaris de Mas Albornà es desplacen a les instal•lacions del client per a realitzar-hi tasques concretes: processos manuals, acabat de productes, gestió de residus, muntatge de components….