Des de la fundació hem impulsat dues formacions que ens permetran millorar les capacitats laborals dels nostres treballadors i treballadors. D’una banda, s’ha realitzat la primera part de la formació en treballs en alçada, molt especialitzada en l’ús dels EPIS (Equips de Protecció Individual).

Aquesta és una formació impulsada per la nostra organització i dirigida a 9 professionals dels serveis de manteniment i de jardineria, que es realitzarà durant les properes setmanes.

Paral·lelament, s’han iniciat també una formació en coordinació dintre de l’equip Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) per a l’optimització dels processos d’inserció de les persones amb discapacitat del nostre (CET) Centre Especial de Treball.

Aquesta és una formació, que s’imparteix des de l’àrea d’atenció a la persona de la nostra fundació amb la finalitat d’optimitzar la coordinació entre oficials, encarregats, psicòlogues i treballadores socials del CET. Una millora per a les condicions laborals dels nostres treballadors.

En definitiva es tracta de dues formacions que ens ajudaran a construir un futur millor per al projecte social de Mas Albornà.