La fundació posa en marxa el programa d’inserció laboral Aprenc a Treballar. Una iniciativa per a capacitar, formar i adoptar les habilitats necessàries per a entrar al mercat laboral dirigida al S.O.I. (Servei Ocupacional d’Inserció).

Aquest projecte ha començat a prendre forma de la mà dels nostres serveis de jardineria, neteja viària i serveis industrials. Unes de les activitats més antigues i consolidades de l’entitat, que són el punt de partida per a desenvolupar aquesta fantàstica iniciativa.

El projecte consta de dos equips de treball de 4 operaris i 1 monitor, que aniran desenvolupam diferents activitats laborals passant per tots els serveis que oferim des del nostre Centre Especial de Treball.

Gràcies a activitats com aquesta continuem millorant el dia a dia de les nostres persones i el conjunt de l’activitat empresarial de l’entitat.