Els equips tècnics i d’atenció directa dels nostres Serveis de Teràpia Ocupacional i de la Llar-Residència realitzen una formació en prevenció i detecció de l’abús anomenada «Eines per a la millora en la detecció de l’abús»

Aquesta és una de les diverses accions formatives que ens han de permetre atendre precoçment les possibles situacions d’abús que es puguin detectar a la nostra organització i fer-ne una correcta derivació al servei corresponent.

L’equip ha valorat positivament aquesta sessió i ja s’ha incorporat aquest protocol a la documentació del sistema de qualitat de la Fundació per tal de teir-lo integrat en les actuacions i actuar, d’aquesta manera, adequadament en cas de detectar sospites d’existència d’abús.