auditoria-petit-1auditoria-petit-2
Durant els darrers dies, quatre auditors externs han realitzat un estudi dels comptes de l’exercici 2014 de Mas Albornà. Aquesta és una auditoria anual que es realitza per tal de dur un control exhaustiu i adequat del correcte funcionament de la comptabilitat en totes les àrees de l’organització.
Aquesta auditoria la realitza, un any més, l’empresa externa “Pleta auditores” la qual s’encarrega de fer una avaluació del correcte funcionament de les xifres de la fundació.
A Mas Albornà treballem per garantir i millorar contínuament els nostres procediments i processos així com garantir-ne l’eficàcia i la transparència. Així, aquesta auditoria és una mostra d’aquest compromís per a fer les coses el màxim de bé possible.

Durant aquesta setmana Mhi haurà un procés d’audotria dels comptes de l’exercici 2011 de Mas Albornàe. Aquesta és una auditoria anual que es realitza per tal de dur un control exhaustiu i adequat del correcte funcionament de la comptabilitat en totes les àrees de l’organització.
Aquesta auditoria la realitza un any més l’empresa externa “Pleta auditores” la qual s’encarrega de fer una avaluació delcorrecte funcionament de les xifres de la fundació.
A Mas Albornà treballem per garantir i millorar contínuament els nostres procediments i processos així com garantir-ne l’eficàcia i la transparència. Així, aquesta auditoria és una mostra d’aquest compromís per a fer les coses el màxim de bé possible.

– See more at: http://www.masalborna.org/blog/index.php/2012/04/23/auditoria-comptable-a-mas-alborna-3/#sthash.cLOnuqjU.dpuf
Durant aquesta setmana Mhi haurà un procés d’audotria dels comptes de l’exercici 2011 de Mas Albornàe. Aquesta és una auditoria anual que es realitza per tal de dur un control exhaustiu i adequat del correcte funcionament de la comptabilitat en totes les àrees de l’organització.
Aquesta auditoria la realitza un any més l’empresa externa “Pleta auditores” la qual s’encarrega de fer una avaluació delcorrecte funcionament de les xifres de la fundació.
A Mas Albornà treballem per garantir i millorar contínuament els nostres procediments i processos així com garantir-ne l’eficàcia i la transparència. Així, aquesta auditoria és una mostra d’aquest compromís per a fer les coses el màxim de bé possible.

– See more at: http://www.masalborna.org/blog/index.php/2012/04/23/auditoria-comptable-a-mas-alborna-3/#sthash.cLOnuqjU.dpuf

Durant aquesta setmana Mhi haurà un procés d’audotria dels comptes de l’exercici 2011 de Mas Albornàe. Aquesta és una auditoria anual que es realitza per tal de dur un control exhaustiu i adequat del correcte funcionament de la comptabilitat en totes les àrees de l’organització.
Aquesta auditoria la realitza un any més l’empresa externa “Pleta auditores” la qual s’encarrega de fer una avaluació delcorrecte funcionament de les xifres de la fundació.
A Mas Albornà treballem per garantir i millorar contínuament els nostres procediments i processos així com garantir-ne l’eficàcia i la transparència. Així, aquesta auditoria és una mostra d’aquest compromís per a fer les coses el màxim de bé possible.

– See more at: http://www.masalborna.org/blog/index.php/2012/04/23/auditoria-comptable-a-mas-alborna-3/#sthash.cLOnuqjU.dpuf
Durant aquesta setmana Mhi haurà un procés d’audotria dels comptes de l’exercici 2011 de Mas Albornàe. Aquesta és una auditoria anual que es realitza per tal de dur un control exhaustiu i adequat del correcte funcionament de la comptabilitat en totes les àrees de l’organització.
Aquesta auditoria la realitza un any més l’empresa externa “Pleta auditores” la qual s’encarrega de fer una avaluació delcorrecte funcionament de les xifres de la fundació.
A Mas Albornà treballem per garantir i millorar contínuament els nostres procediments i processos així com garantir-ne l’eficàcia i la transparència. Així, aquesta auditoria és una mostra d’aquest compromís per a fer les coses el màxim de bé possible.

– See more at: http://www.masalborna.org/blog/index.php/2012/04/23/auditoria-comptable-a-mas-alborna-3/#sthash.cLOnuqjU.dpuf