Amb data 31 de gener de 2023, la Fundació Mas Albornà finalitza la prestació del servei de gestió de deixalleries que oferia a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf a diferents municipis de la comarca com ara Olèrdola, Vilafranca del Penedès, Vilobí-Font-rubí o Santa Margarida i els Monjos.

El servei que hem estat realitzant els darrers 15 anys ha estat adjudicat a una altra empresa per la qual cosa ja no continuarem en aquesta tasca.

Els nou treballadors/es de la nostra organització que hi treballaven han estat majoritàriament subrogats, de manera que no perden el lloc de treball. En el cas de les persones que no han quedat emparades per la subrogació, la Fundació Mas Albornà els ha ofert un lloc de feina en una altra àrea que han acceptat, com a exemple del compromís de la Fundació per les persones.

Es tracta d’un servei històric que ens ha permès el contacte amb els municipis i la seva ciutadania. Ens ha donat l’oportunitat de poder créixer, de tenir rendibilitat i crear llocs de treball a les persones del nostre col·lectiu.

Finalitzem una etapa però no per això deixem de mantenir tota l’empenta i la voluntat d’iniciar nous reptes. Tenim l’obligació i el compromís de no defallir en la creació de projectes sostenibles que ens permetin la construcció del nostre projecte social, creant oportunitats de treball a les persones amb més vulnerabilitat.