Saltar al contenido

El projecte “Curar-se amb salut 2” té com a objectiu principal millorar el benestar físic i emocional de les persones amb discapacitat usuàries de l’àrea assistencial de la Fundació a través de la incorporació d’un professional sanitari el qual oferirà una atenció assistencial de qualitat, adaptada a les necessitats individuals de cada persona tot avançant cap a un model residencial més personalitzat i integrat a la comunitat. 

La primera fase del projecte es va iniciar l’any 2022 a la llar- residència per a persones amb discapacitat intel·lectual que té la Fundació Mas Albornà a Les Cabanyes. En aquesta segona fase, el projecte es consolida i s’amplia en dues direccions principals: millorar l’atenció higienicosanitària a través de nous protocols i accions, i expandir la seva cobertura per incloure 32 persones més (usuàries també del servei d’Habitatge de la Fundació), arribant així a un total de 62 persones beneficiares.  

La incorporació d’aquest perfil professional sanitari és clau per poder donar resposta als problemes derivats de l’envelliment prematur i al deteriorament de les capacitats de les persones usuàries.   

Gràcies al suport de la Fundació ”la Caixa”, es podran desenvolupar nous protocols higienicosanitaris, implementar hàbits saludables, mantenir una interlocució fluïda amb els serveis sanitaris locals i donar una resposta adequada al procés d’envelliment i deteriorament dels residents. Aquestes accions milloraran la salut, la qualitat de vida i la participació en activitats comunitàries de les persones ateses. 

El projecte es desenvolupa de forma coordinada amb l’equip multidisciplinari de suport de la Fundació, es basa en una metodologia centrada en la persona i aborda tant les necessitats mèdiques com les socials i emocionals, inspirant-se en les millors pràctiques del sector.