La Fundació s’ha marcat com a repte intensificar les actuacions per a la correcta implementació de les polítiques d’igualtat i de prevenció d’abusos a l’entitat, com a exercici de millora interna i de compromís i responsabilitat amb les nostres persones.

D’aquesta manera, la comissió d’igualtat es continuarà reunint com fins ara per a per analitzar els resultats obtinguts i fixar els nous objectius a través de la seva inclusió al pla d’igualtat. Paral·lelament, s’actualitzaran els protocols d’assetjament de l’entitat i des de diferents àrees es fomentaran accions transversals per a implementar-los com ara formacions específiques, xerrades i campanyes de sensibilització per a tota la plantilla de treballadors i treballadores de Mas Albornà.

Així, els objectius pel 2022 contemplaran formacions en matèria d’assetjament aplicat al pla d’igualtat i diverses jornades de sensibilització per a tota la plantilla de treballadors i treballadores de Mas Albornà.