Saltar al contenido

img_8414

Aquest 2018 es posa en funcionament el Pla Estratègic de Mas Albornà que es desplegarà fins el 2021. L’objectiu és avançar cap a un model de desenvolupament de la Fundació perfectament estructurat i planificat els pròxims anys a partir d’una reflexió sobre la situació actual. Aquest ha estat un procés que s’ha convertit en un treball coral, amb la implicació de treballadors de totes les àrees.
Des de final del 2016, quan es va iniciar el procés d’elaboració, hi han treballat 24 persones de la casa, entre equip directiu, comandaments intermitjos i personal representatiu de totes les àrees. Totes elles han treballat en les setze jornades de formació i desenvolupament que s’han fet fins ara.
Actualment, el Pla Estratègic de Mas Albornà es troba en fase de derivació dels objectius i estan programades tres jornades de treball més.
Mentrestant, per arribar a la posició desitjada s’haurà de desplegar un procés estratègic que gira al voltant de cinc eixos relacionats amb la direcció, les persones, les operacions, el sistema de desenvolupament humà i el marketing.
Entre les accions a dur a terme en l’àmbit de direcció hi ha la implantació de la direcció per objectius, confeccionar i revisar el nou pla anual i garantir la sostenibilitat econòmica de l’entitat a través d’un seguiment de la rendabilitat, les inversions i del compliment del pressupost.
En el terreny de les persones, algunes de les accions a impulsar són el desenvolupament d’un model d’atenció centrada en la persona per millorar la seva qualitat de vida, amb especial atenció en les persones en procés d’envelliment, i estrènyer la col·laboració amb les famílies i els voluntaris.
Pel que fa al terreny de les operacions, entre els objectius hi ha garantir que els processos productius siguin eficients, enfortir la relació amb els clients i impulsar un producte propi.
Quant al desenvolupament humà, el Pla Estratègic parla de situar les persones en el centre de l’organització. Amb aquest objectiu es vol avançar cap a una millora permanent del clima laboral per augmentar el nivell de motivació i compromís i reforçant la seguretat laboral a partir d’una millor coordinació empresarial.
Finalment, en l’àmbit de la comunicació i el marketing l’objectiu és reforçar la marca Mas Albornà millorant tant els canals de comunicació interna com externa, amb la finalitat de captar i fidelitzar seguidors i augmentar la visibilitat de la Fundació.
Amb aquesta planificació sobre la taula, Mas Albornà avança cap a un futur estructurat gràcies a un Pla Estratègic que, al mateix temps, representa un exemple de bones pràctiques empresarials i un clar exercici de transparència.