Mas Albornà presenta la seva memòria institucional de l’exercici 2022 el qual s’ha presentat com un any intens i ple d’activitat.

En el desenvolupament d’aquest exercici de transparència de l’entitat es fa un repàs detallat del desenvolupament de la fundació amb els principals indicadors, tant a nivell assistencial com laboral i també hi podreu trobar l’auditoria anual de comptes. La memòria i els indicadors ens ajuden a entendre la importància d ela tasca de la fundació, a través de xifres i dades que posen en context aquesta feina.

A continuació us deixem l’enllaç a la memòria: Memòria institucional 2022

També podeu accedir a les memòries d’anys anteriors fent click aquí