formació en poda de la vinya

Amb la finalitat de capacitar els nostres jardiners en poda de vinya, s’ha realitzat una jornada formativa en una vinya penedesenca.
La formació ha tingut com a objectiu assolir els coneixements tècnics de poda de la vinya emparrada i en vas, per tal de poder oferir el servei de poda en vinya, com a un altre servei dins de l’àrea de jardineria.
La valoració del formador, i dels treballadors que van realitzar-la ha estat molt positiva, adquirint tots els coneixements tècnics necessaris per poder realitzar-ho amb garanties de qualitat i a nivell professional.