ajuntament_olerdola_

El Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona ha resolt que Mas Albornà no ha de fer front a cap responsabilitat per haver renunciat a la prestació del servei de neteja viària a Olèrdola, després d’haver-lo guanyat el mes de maig de 2014 i, en conseqüència, aquest consistori ha de retornar els 10.000 euros (més interessos) propietat de Mas  Albornà que tenia retinguts en concepte de dipòsit. La sentència emesa és ferma i no accepta recursos.

La causa d’aquesta renúncia va ser la impossibilitat per part de Mas Albornà d’assumir la subrogació del personal provinent de l’anterior empresa prestadora del servei, una clàusula que no hi havia al plec de condicions facilitat per l’Ajuntament a l’hora de convocar el concurs i que, per tant, Mas Albornà no havia contemplat a l’hora de fer la seva oferta econòmica. Així, la Sentència anul·la la resolució de l’Ajuntament d’Olèrdola que exigia a la Fundació Mas Albornà responsabilitat contractual, la declaren lliure de responsabilitat i, ordenen a l’Ajuntament d’Olèrdola que retorni la garantia que Mas Albornà va haver de deixar en dipòsit a la Fundació, amb els interessos meritats.

Aquesta és la primera vegada que Mas Albornà es troba en una situació de contenciós amb una Admnistració, un fet que resulta poc usual i que espera no haver de repetir en el futur.