Enclavaments

Mas Albornà ha promogut una trobada d’intercanvi d’experiències entre dos dels nostres enclavaments laborals, per tal que els seus respectius responsables poguessin conversar i intercanviar punts de vista i aprendre models de gestió i organització del treball.
En aquest sentit, responsables de l’enclavament de celler Torres van visitar l’enclavament de Mas Albornà a Affinity Petcare durant un matí. Allà vana analitzar el funcionament de l’equip de treball, l’organització dels torns de treball, la distribució de les tasques… i tot amb la finalitat d’implementar millores i aprendre dels processos de producció.
Els representants dels enclavaments van estar acompanyats pels responsables de producció de Mas Albornà, els quals van fer de nexe.
Es tracta de la primera vegada que es realitza una visita d’aquestes característiques, la qual ha resultat ser molt profitosa per totes les parts. Esperem continuar potenciant les trobades entre els nostres clients perquè s’enriqueixen amb  les seves experiències. Els enclavaments laborals són equips de treball de Mas Albornà permanents a les instal·lacions de les empreses, amb la supervisió d’un encarregat de Mas Albornà que fa de pont entre l’equip i l’empresa. Actualment ocupa vora setanta persones a una dotzena d’empreses de la comarca.