jornada-formacio-12-122

Aquest desembre s’ha dut a terme una nova sessió de treball i formació adreçada a l’equip directiu i càrrecs intermedis de la Fundació per a continuar avançant en la posada en funcionament, el 2018, del Pla Estratègic de Mas Albornà.
La jornada ha servit per conèixer els passos que ha de fer cadascú per implantar amb èxit els objectius establerts. A partir d’una anàlisi de la situació actual, es va explicar com traçar el camí per arribar a un futur perfectament estructurat i planejat. Per aconseguir-ho,  els objectius hauran de girar al voltant de cinc eixos estratègics relacionats amb la direcció, les persones, les operacions, els sistema de desenvolupament humà i la comunicació i el màrqueting.
Durant el 2018 es farà extensiu el pla estatègic a la resta de l’organització a través de xerrades i activitats.