La nova cambra de manipulació alimentaria està a ple rendiment, gràcies a aquesta reorientació del nostre Centre Especial de Treball podem continuar oferint oportunitats a les nostres persones.

Aquest nou espai de feina ens permet disposar d’un ventall d’oportunitats laborals més ampli i adaptable a les capacitats de les persones que hi treballen.

Estem molt satisfets de l’acollida que ha rebut aquesta iniciativa social al territori i mostra d’això, és que empreses com Xocolates Simón Coll o Bombons Cudié ens han fet confiança per fer la manipulació i el packaging d’alguns dels seus productes.

Així mateix, també cal destacar el suport rebut per part d’AEDIS-BBVA, a través de la 8à convocatoria d’ajuts en el marc de “Líneas de apoyo a proyectos de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual”