Avui, els estudiants de Ciències de la Comunicació de la UAB que ens estan fent el vídeo de l’entitat han aterrat al CO de Les Cabanyes. Han realitzat una entrevista a Josep Vilamajó, director tècnic així com han filmat els espais i les activitats que s’hi desenvolupen.
Cada cop més, tots estem més i més interessats en veure el resultat final del vídeo!! Però encara haurem d’esperar una mica ja que han de venir un tercer dia més a acabar de filmar altres emplaçaments de la Fundació. S’haurà de tenir paciència!