Vés al contingut

L’Ajuntament de Pacs del Penedès compta des d’aquest mes amb els serveis de la Fundació Privada Mas Albornà, després que aquesta guanyés el contracte per a la prestació del servei de neteja viària i el manteniment de les zones verdes del municipi. Aquesta contractació acompleix un doble objectiu: garantir un entorn net i ben cuidat i, alhora, promoure la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, trastorn mental o en risc d’exclusió social.

Els serveis es duran a terme per un equip de 8 persones professionals amb discapacitat, el qual inclou un oficial i tres operaris de jardineria, un maquinista i un bufador per la neteja amb màquina, i un oficial i un operari per la recollida de deixalles al voltant dels contenidors i el repàs de papereres. Entre ambdós serveis, la Fundació prestarà al voltant de 100 h de feina cada mes.

El servei de neteja es durà a terme cada dimarts i dijous i consisteix en la neteja dels carrers del municipi amb una màquina escombradora i un operari amb bufador els quals s’encarregaran de canviar les papereres, treure la brutícia dels escocells, recollir les bosses i les deixalles que resten al voltant dels contenidors així com escombrar al seu voltant.

El servei de jardineria es durà a terme cada dimarts i un dijous cada 15 dies i durà a terme el manteniment de les zones verdes del municipi, retallant arbustos i tanques, escatant herbes de places i parterres, desbrossant i recollint brossa. Quan sigui necessari, també regaran, replantaran la vegetació i aplicaran fitosanitaris.

Pacs del Penedès és un municipi disseminat en barris, situat en un entorn natural envoltat de vinyes. Aquesta configuració comporta un repte addicional en el manteniment de la via pública, que exigeix una dedicació constant i específica per mantenir les condicions òptimes de neteja i cura de les zones verdes. És per aquest motiu que ambdós serveis s’adaptaran a les necessitats específiques i a l’estacionalitat amb l’objectiu de prestar, sempre, un servei de qualitat i eficient.

El govern municipal ha treballat intensament en la redacció dels plecs tècnics i administratius per garantir que aquest contracte compleixi amb les necessitats del municipi. Aquesta és la primera vegada que l’Ajuntament de Pacs del Penedès publica un anunci de contractació pública al Diari Oficial de la Unió Europea, reflectint l’abast i la importància d’aquest projecte.

“Com a equip de govern de l’Ajuntament de Pacs del Penedès, creiem fermament en la promoció de la igualtat d’oportunitats. L’externalització d’aquests serveis a la Fundació Mas Albornà no només assegura la qualitat i l’eficiència del manteniment del municipi, sinó que també dona suport a persones que formen part de centres especials d’ocupació d’iniciativa social, oferint-los una oportunitat laboral que contribueix a la seva inclusió social,” va afirmar Montse Amat, alcaldessa de Pacs del Penedès.

Per a la Fundació Mas Albornà, aquest contracte és una nova oportunitat “de demostrar la nostra capacitat per oferir serveis de qualitat, mentre avancem en la nostra missió d’inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat”, declarava Cristina Barbacil, directora de Comunicació i Projectes.

La relació de la Fundació amb Pacs del Penedès va començar al mes de març d’enguany, amb la contractació del servei de manteniment de la Fundació a través del qual dos operaris realitzen reparacions en diferents espais del poble, fet que ha facilitat la posada en marxa, aquest mes de maig, dels altres dos serveis ja que la Fundació ja coneixia les particularitats del municipi.

Fundació Privada Mas Albornà

La Fundació Privada Mas Albornà és una entitat sense ànim de lucre que treballa, des de fa més de 50 anys per la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat, trastorn mental o en risc d’exclusió al Penedès.