Vés al contingut

Entre-hi i la festa major

A través de diferents accions es pretén contribuir a la celebració i normalitzar així la participació dels col•lectius pels quals treballen
L’Associació Entrem-hi, la qual està formada per les cooperatives d’iniciativa social Nou Verd (Centre Especial de Treball) i Nou Set (empresa d’inserció), l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Fundació Privada Mas Albornà, col·labora per segon any consecutiu amb la Festa Major de la capital penedesenca.
En un moment especialment delicat en matèria econòmica, Entrem-hi s’ha esforçat per a mantenir la seva aportació a la Festa a través d’una col•laboració econòmica de 800 euros, la qual ha donat als Administradors. Aquest fet s’ha de veure com un pas més cap a la normalització de la participació social dels col·lectius que representen Entrem-hi. Així, els Administradors, doncs, han integrat les empreses que configuren Entrem-hi com qualsevol altra amb uns criteris de normalització d’aquests col·lectius en la participació en la Festa Major.
A part d’aquesta contribució econòmica, la feina que desenvolupen dia a dia les organitzacions que composen l’Associació sumada a algunes actuacions especials en els dies de la Festa Major fan que la participació d’Entrem-hi sigui també una participació activa a la Festa perquè tot rutlli sense problemes. És en aquest context on aquesta col•laboració pren més sentit per tot el que suposa: és important la visualització de la tasca que fan les persones treballadores de les empreses d’Entrem-hi per la bona marxa de la festa major a nivell de feines al carrer, als jardins , les places, la neteja etc. En aquesta tasca hi ha un component de normalització d’aquests col•lectius davant de la societat, fet que hauria de fer que els vilafranquins i vilafranquines estiguessin orgullosos de com està la vila per la festa major, però més encara de qui ho fa possible.
Tres de les entitats socials que formen part d’Entrem-hi s’encarreguen per una banda del manteniment de les zones verdes de la ciutat (cooperativa Nou Verd) i la neteja viària de Vilafranca ( Fundació Mas Albornà) i en dates com la de la festa major, a més, es potencien algunes actuacions per a garantir que tot estigui a punt. Finalment, des de la cooperativa Nou Set (empresa d’Inserció) es posa personal a disposició en els torns de muntatge d’infraestructures pels diferents actes Aquesta és, doncs, la manera de participar a la Festa: fent bé la feina.
Les actuacions específiques estan pensades per oferir el millor aspecte de la ciutat al llarg dels dies que dura la Festa. Així, en matèria de neteja viària i manteniment d’espais verds des de Mas Albornà i Nou Verd s’han reforçat els serveis, establint un pla d’actuacions de neteja especial abans i després dels actes.
També s’han ampliat els horaris, fent actuacions nocturnes i específiques en acord amb el programa d’actes. Tota aquesta planificació s’ha dut a terme en coordinació amb l’Ajuntament i els administradors i comprèn des del dissabte 27 fins el divendres dia 2 de setembre..
Pel que fa a la jardineria, Nou Verd SCCL es realitzen actuacions prèvies i de manera intensiva a la Festa Major com ara la reposició de flor als diferents parterres i jardineres, el rasclonat i anivellament dels espais de sauló destinats a diferents actes, la col•locació de jardineres a l’entrada de la Capella de Sant Joan, la desbrossada de la Zona Esportiva i solars entre l’Auditori i el Parc de Sant Julià i el reg d’espais verds (en cas de manca de pluja) on s’hi duen a terme espectacles pirotècnics. A banda, es faran també les neteges corresponents de fonts així com les segues de totes les gespes.
Des d’Entrem-hi s’aposta pel treball en xarxa i la col•laboració entre entitats i organismes com a eina de millora i desenvolupament. “Per això ha estat important per a nosaltres predicar amb l’exemple i apostar per aquesta col•laboració amb la Festa, ja que som les entitats les que hem de participar i fer-la possible”.
Entrem-hi: associació social
La finalitat de l’associació penedesenca d’Entrem-hi és promoure i facilitar la inserció laboral i social de col•lectius amb dificultats en la inserció al mercat laboral ordinari: persones amb discapacitat i excloses socialment o que hi tenen un risc.
Entrem-hi agrupa les empreses socials de Vilafranca i dóna feina a un total de 470 persones i amb un catàleg de serveis empresarials que van des de la consergeria i la jardineria integral i especialitzada fins a la neteja viària i d’instal•lacions i espais públics i privats, passant per la recollida i gestió de residus, els serveis industrials, etc. A més, també disposa un conjunt de serveis d’acompanyament social d’abast ampli, com pisos d’acollida i un servei prelaboral.