signatura-gestio.jpg

L’Obra Social de “la Caixa” ha decidit donar suport al nostre projecte de creació d’una nova activitat de servei a la nostra entitat consistent en la gestió de documents. Aquest projecte anomentat Gestio.doc es podrà fer realitat gràcies a la “convocatòria de subvencions per al foment de la inserció laboral de persones amb discapacitat” a través de la qual la nostra entitat ha rebut un ajut de 18.000€ que serà invertit en la compra d’aquest equipament. Aquesta activitat, doncs, permetrà la creació de nous llocs de treball per a persones amb malaltia mental o discapacitat.
D’aquesta manera, amb el pressupost d’aquesta subvenció podrem adquirir un escàner industrial d’alta resolució que ens permeti digitalitzar els documents i consolidar definitivament la posada en marxa d’aquest nou servei dirigit principalment a empreses, institucions i organitzacions que desitgin digilitzalitzar els seus arxius, documents, llibres, etc.
Des de la fundació agraïm el suport d’aquesta entitat i la confiança que ens fa.