Jardineria al Pla del Penedès

El servei de jardineria de Mas Albornà s’encarrega a partir d’ara en endavant de les tasques de jardineria al Pla del Penedès. Així, doncs,  realitzarem durant un any les diferents tasques que comporta el manteniment de les zones verdes a tot el municipi.
En una primera fase, l’equip humà que realitza aquest servei consta de 2 brigades de 3 operaris i un oficial cadascuna els quals desenvolupen tasques de poda, tractaments fitosanitaris i revisió de l’estat actual de les zones verdes de la població. Posteriorment, es procedirà a l’execució d’un pla de manteniment integral de la jardinera i planificació de les actuacions.