formacio

Els darrers mesos hem estat treballant amb profunditat la implantació del model d’atenció centrat en la persona. Es tracta d’una aposta de la nostra organització per fer un canvi en el nostre model d’atenció i adaptar-lo cap aquest nou model, fet que implica, primerament, un procés de formació de totes les persones d’atenció directa de la nostra fundació.
Per aquest motiu, l’equip de professionals d’atenció a la persona ha realitzat diferents jornades de formació a través de les quals es defineixen i debaten les línies estratègiques que la nostra organització ha de seguir per implemnetar aquest nou model, a través del qual pretenem millorar la qualitat dels nostres serveis vers la persona i que s’implementarà paulatinament els propers mesos.