furgo.jpg

La llar compta amb un nou vehicle gràcies als ajuts de l’Obra Social Caixa Manresa.
A través dels ajuts 2010 de l’Obra social Caixa Manresa (ara Catalunya Caixa), compta amb un nou vehicle que facilita els desplaçaments i les necessitats de mobilitat dels usuaris d’aquest servei. Fins el moment, aquesta àrea no disposava de vehicle propi.
D’aquesta manera, millora la qualitat assistencial així com es contribueix a potenciar activitats de lleure i esbarjo dels membres de la llar. Així mateix, des del servei de llar es disposa d’una major independència i capacitat de reacció davant de la qualitat assistencial: visites als metges, potenciació de l’assistència als usuaris, capacitat de reacció davant d’incidències, aportar activitats de lleure, etc.
Els 3.000 euros d’ajut ha servit, doncs, per a millorar el servei que la Fundació dóna al seu col·lectiu.