Aquestes últimes setmanes hem passat l’auditoria comptable a Mas Albornà a través de “Pleta auditores”. Amb aquesta auditoria es controla la feina realitzada i el bon funcionament dels comptes de les diferents àrees de l’organització. Es tracta d’una actuació anual d’avaluació i de seguiment per tal de garantir al màxim el bon funcionament de les nostres xifres i poder, així, aprovar els comptes anuals.

A Mas Albornà treballem per garantir i millorar contínuament els nostres procediments i processos amb la màxima transparència. Així, aquesta auditoria és una mostra d’aquest compromís per a fer les coses el màxim de bé possible.