img_4645

Mas Albornà imparteix una formació especialitzada als agents de la Policia Local de Vilafranca en matèria de com tractar les persones amb trastorn mental. El nom de la formació és “Recursos d’intervenció en trastorns mentals”
Els agents es troben en situacions on hi ha involucrades persones amb problemes de salut mental i cal saber com cal tractar aquestes persones, preveure reaccions i saber actuar en cada cas, en funció de la persona. Conèixer de més a prop la idiosincràsia d’aquest col•lectiu i detectar-ne les característiques facilita les intervencions de la policia i afavoreix un tractament normalitzat vers aquestes persones.
La formació consta de diferents parts, on es tractarà primer de conèixer què és Mas Albornà i la seva missió, quines tipologies de discapacitat hi ha, què és el trastorn mental així com l’explicació de diferents recursos d’intervenció per als agents: mètodes assertius, conducta de calma o conducta no verbal, entre d’altres.
Olga Pons, psicòloga de Mas Albornà, s’encarrega de dur a terme aquesta formació a una vintena d’agents, a través de dues sessions formatives de 2 hores de durada.