Vés al contingut

Política de compres

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I ACCEPTACIÓ

La titularitat d’aquest espai web, www.masalborna.org, (en endavant, el web) està en mans de la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ, amb domicili social a Vilafranca del Penedès a la Plaça de la Verema, número 1, amb telèfon 93.892.10.50, amb CIF G63570709 inscrita al Registre de fundacions privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2035

Les presents condicions generals de compra o de donació (en endavant, les “condicions Generals de compra” regulen l’adquisició, a través de la pàgina web, www.masalborna.org, per part dels clients i donants de la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ (en endavant el “client”) dels productes i projectes oferts a través de la seva botiga on-line i espai de donacions. Aquestes condicions generals de compra estan complementades per l’avís legal d’aquesta web www.masalborna.org, com condicions generals d’accés i ús de la mateixa (en endavant, l’avís legal) que el client/donant ha de consultar a través del enllaç específic de l’avís legal, amb caràcter previ a l’accés a la botiga online i que quedaran acceptades amb l’acceptació de les presents condicions generals de compra.

Els fulls oficials de reclamació estaran a disposició dels clients a través del correu electrònic comunicacio@masalborna.org

El client o usuari web

Per realitzar compres o donacions on-line serà necessari que el client/donant es registri o s’hagi registrat com a usuari de la botiga on-line i accepti les presents condicions generals de compra. L’acceptació de les condicions generals de compra significarà l’acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les condicions generals de compra a la versió publicada per la FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ en el moment de l’accés del client a la botiga on-line. En el cas que no estigui d’acord amb el contingut de les presents condicions generals de compra, s’haurà de clicar sobre el botó “cancel·lar” que es troba a la fi de les mateixes no havent de, en aquest cas, realitzar compres a la botiga on-line.

La FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de el present, les condicions de el servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos procurant informar a l’usuari d’aquest canvi a través del seu correu electrònic, la seva publicació a la pàgina, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

 • Utilitzar aquest lloc web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. En cas raonablement que es consideri que ha realitzat una compra d’aquesta naturalesa, podria cancel·lar-se i s’informarà a les autoritats pertinents.
 • Proporcionar informació de contacte veraç i lícita, com a adreça de correu electrònic, adreça postal o una altra informació (consulteu l’avís legal).

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest lloc web.

El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Espanya. La Fundació Mas Albornà no garanteix que el lloc web compleixi amb les legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment.

La Fundació Mas Albornà s’eximeix de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’accés, ni garanteix els enviaments o la prestació de serveis fora d’Espanya.

L’usuari podrà formalitzar, al seu gust, el contracte de venda dels productes en qualsevol dels idiomes en què les presents condicions estiguin disponibles en aquest lloc web.

LA BOTIGA VIRTUAL I EL PROCÉS DE COMPRA

La botiga on-line està destinada a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, és a dir per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat per actuar.

En virtut de l’anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la botiga on-line.

Com client, declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra de la Fundació Mas Albornà. No obstant això, accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la botiga en línia té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

EL PROCÉS DE COMPRA

Els usuaris degudament registrats poden comprar al lloc web a través dels mitjans i formularis establerts. Ha de seguir el procediment de compra i / o compra en línia de la FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ, durant el qual es poden seleccionar i afegir diversos productes i / o serveis a la cistella, cistella o espai de compra final i finalment fer clic a: “COMPRAR / ANAR A CAIXA “.

Així mateix, l’usuari haurà d’emplenar i /o comprovar la informació que es sol·licita en cada pas, tot i que durant el procés de compra, podrà modificar les dades de compra.

A continuació, l’usuari rebrà un correu electrònic confirmant que la FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ ha rebut la seva comanda o sol·licitud , és a dir, la confirmació. I, si s’escau, també s’informarà per correu electrònic quan s’enviï la seva compra. En qualsevol cas, aquesta informació també podrà estar a disposició de l’usuari a través de la seva connexió personal amb el lloc web.

Un cop conclòs el procediment de compra, l’usuari accepta que el lloc web generi una factura electrònica que es realitzarà a l’usuari a través del correu electrònic. I, si és el cas, a través del seu espai de connexió personal al lloc web. Així mateix, l’usuari pot, si ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-la a la FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ utilitzant els espais de contacte de la pàgina web o mitjançant les dades de contacte facilitades anteriorment.

L’usuari reconeix ser conscient, en el moment de la compra, de determinades condicions particulars de venda que es refereixen al producte i / o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, la imatge d’aquest en el lloc web, indicant, a manera d’exemple, però no exhaustiva, i tenint en compte cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, forma en què es duran a terme i / o tenint en compte cada cas; i reconeix que el compliment de l’ordre de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

OPERATIVA DE LA BOTIGA ON-LINE

Assortiment de productes i aplicació de preus

La FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ ofereix productes perquè des d’un aparell electrònic, el client pugui adquirir productes sense necessitat de desplaçar-se.

Els productes subministrats es troben subjectes a la garantia legal recollida en el Títol VI de el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries

La FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ informa que tots els preus mostrats a la botiga on-line inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

La FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva, sense que aquesta facultat exclogui l’obligació de la FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ de donar compliment a les contractacions prèviament efectuades pels seus clients.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments implicats durant les transaccions realitzades en el lloc web podran arxivar i conservar-se en els registres informatitzats de la FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en qualsevol cas, respectant les condicions de seguretat raonables i les lleis i reglaments vigents que siguin aplicables, i en particular donat el LOPDGDD i els drets d’assistència als usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest lloc web (avís legal).

Preparació de comandes i enviaments

La FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen a la botiga, si bé, puntualment pot no garantir la disponibilitat dels mateixos per a tots els clients i en els volums requerits per aquests en el moment d’efectuar la comanda. Les especificitats de cada producte i les condicions i terminis de lliurament s’expliquen a la pàgina web.

Totes les ordres de compra online rebudes per la Fundació Mas Albornà estan subjectes a la disponibilitat dels productes i /o a el fet que cap circumstància o força major (clàusula d’aquestes condicions) afecti la prestació dels mateixos i /o a la prestació de serveis. En cas que sorgeixin dificultats pel que fa a el subministrament de productes o no als productes en estoc, la FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ es compromet a posar-se en contacte amb l’usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en forma d’import. Això és igualment aplicable en els casos en què la prestació d’un servei sigui inviable.

Entrega a domicili

El repartiment a domicili es realitza a tot l’Estat Espanyol amb una empresa externa de missatgeria, completament equipats perquè els productes arribin en les millors condicions a l’adreça escollida pel client, en un màxim de 4 dies des de la sortida sempre i quan la comanda hagi estat feta entre dilluns i divendres.

Recollida a les instal·lacions de la Fundació Mas Albornà

La FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ ofereix la possibilitat que el client passi a recollir la comanda a un dels nostres punts. Si aquesta fos la seva opció, el punt de venda s’encarregarà de mantenir la seva comanda en perfecte estat de conservació fins a la recollida.

Horaris de lliurament i espais

Vilafranca del Penedès

Dilluns a divendres, de 9 a 15h
Pl. de la Verema, 1
Contacte: 637 81 50 68

La Fundació Mas Albornà no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que ha de respondre civilment. En termes generals, i d’acord amb el que estableix la normativa vigent, La Fundació Mas Albornà no es farà responsable quan els danys i perjudicis causats al comprador siguin causats per la seva exclusiva culpa o per la de les persones que han de respondre civilment.

Despeses de servei

Les despeses de lliurament a domicili per comanda seran els següents:

 • El cost és de 5 €
 • A partir de 60 € d’import de compra les despeses d’enviament són gratuïtes.

si la compra és recollida en el punt de la Fundació Mas Albornà no hi ha despeses d’enviament són gratuïts.

Incidències i devolucions

En el supòsit en què rebi algun producte defectuós, que algun dels productes sol·licitats no ho hagués rebut o que rebés algun producte no sol·licitat, haurà de comunicar-de forma immediata en el correu electrònic comunicacio@masalborna.org i procedirem a resoldre la referida incidència al més aviat possible.

Dret a desistiment

Dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat (diferent del transportista) adquereixi la possessió material de la comanda o – en cas de lliuraments parcials d’una mateixa comanda-, el dia que el client o un tercer per vostè indicat (diferent del transportista) hagi adquirit la possessió material de l’últim dels béns d’una comanda.

Per exercir el dret de desistiment, s’haurà de notificar a la FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ, Pl de la Verema, 1 08720 Vilafranca del Penedès la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal). Podreu utilitzar el model de formulari de desistiment a què pot accedir sol·licitant-ho per correu electrònic a comunicacio@masalborna.org. Si es recorre a aquesta opció, comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció de l’esmentat desistiment.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

El dret de desistiment no serà aplicable a al subministrament de:

 • Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 • Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part del client, retornarem tots els pagaments rebuts incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. En qualsevol cas, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

El client haurà de retornar directament els béns a la Fundació Mas Albornà prèvia comunicació per la seva banda al telèfon 902 19 11 04, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. El client haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

El client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

FACTURACIÓ I FORMES DE PAGAMENT

Per a aquells clients que requereixin disposar de factura de la compra realitzada, es fa constar que d’acord amb el Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de factures serà el dia 16 del mes següent a la data en què s’hagi realitzat la compra .
La Fundació Mas Albornà garanteix al Client la total seguretat de les transaccions, al disposar dels més actuals estàndards tecnològics a la data de posada en funcionament de la botiga en línia, pel que fa a protocols i serveis de seguretat.

El pagament podrà realitzar-se mitjançant les següents targetes de crèdit o dèbit:

 • Visa
 • American Express
 • MasterCard

Pagament per transferència bancària

Les ordres de compra o adquisició en les que l’usuari selecciona com a mitjà de pagament la transferència bancària es reservarà durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder sortir el temps suficient perquè el sistema de pagament utilitzat per Fundació Mas Albornà pel lloc web tingui en compte la transferència bancària. Quan el sistema rep la transferència, la comanda es prepararà i gestionarà per a l’enviament.

Mitjançant aquest mètode de pagament, l’usuari ha d’assegurar que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència per a la transferència. En cas d’error, la Fundació Mas Albornà no podrà validar la comanda la qual serà cancel·lada.

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT

Les dades facilitades pel client són considerades per la Fundació Mas Albornà informació confidencial i en aquest sentit la Fundació Mas Albornà preservarà la confidencialitat de tota la informació obtinguda del client.

Així mateix, la Fundació Mas Albornà ha adquirit, des d’un principi, un seriós compromís a fi de garantir la seguretat en totes les seves transaccions comercials. Per aquest motiu, el sistema de comerç electrònic utilitzat es troba allotjat en un servidor segur, de manera que tot enviament d’informació confidencial es realitza de forma segura.

Confirmació documental de la contractació efectuada

La Fundació Mas Albornà remetrà, una vegada acceptades de forma expressa les presents Condicions Generals de Compra, una justificació de la contractació efectuada, via telemàtica a través de correu electrònic.

POLÍTICA DE RESPONSABILITATS

Força major

A l’efecte de les presents Condicions Generals s’entendrà per força major, a títol enunciatiu però no limitatiu, (i) tot succés no culpós impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable, (ii) les fallades en l’accés a les diferents pàgines web, (iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iv) els danys produïts per tercers o atacs al servidor on line (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a la Fundació Mas Albornà ni al client, (v) les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal, (vi) els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés a la botiga en línia per part d’aquests tercers, (vii) incendis, (viii) inundacions o terratrèmols, (ix) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant el compliment de les obligacions assumides per la Fundació Mas Albornà, (x) l’escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (xi) accidents, (xii) conflictes bèl·lics, (xiii) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (xiv) bloquejos, (xv) disturbis, o (xvi) per raó de qualsevol disposició governamental. Els errors administratius o de gestió no seran considerats com a casos de força major.

Exoneració de responsabilitat

Excepte el contrari, la Fundació Mas Albornà no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, independentment del seu origen:

 • Qualsevol pèrdua que no sigui atribuïble a qualsevol incompliment per part seva.
 • Pèrdues comercials (incloent pèrdua de beneficis, ingressos, contractes, estalvis planificats, dades, pèrdua de bona voluntat o despeses innecessàries).
 • Qualsevol altra pèrdua indirecta que no sigui raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de venda dels productes entre les dues parts.
 • De la mateixa manera, la Fundació Mas Albornà també limita la seva responsabilitat en els següents casos:
  • La Fundació Mas Albornà aplica totes les mesures relatives a proporcionar una visió fidel del producte en el lloc web, però no es fa responsable de les diferències o inexactituds mínimes que puguin existir causa de la falta de resolució de pantalla, o problemes de el navegador que utilitzen o altres d’aquesta naturalesa.
 • La Fundació Mas Albornà actuarà amb la màxima diligència per tal de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte subjecte a l’ordre de compra. No obstant això, no es fa responsable dels danys derivats d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions a les carreteres, i en general qualsevol altra característica de sector, resultant en retards, pèrdua o robatori del producte.
 • Errades tècniques que a causa de causes accidentals o d’un altre tipus, impedeixen el funcionament normal del servei a través d’Internet. Manca de disponibilitat de la pàgina web per motius de manteniment o altres, per evitar tenir el servei. La Fundació Mas Albornà posa tots els mitjans per aconseguir efectes per dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, però renúncia a la responsabilitat per raons que no són atribuïbles, cas fortuït o força major.
 • La Fundació Mas Albornà no serà responsable del mal ús i / o desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’usuari. A el mateix temps, la Fundació Mas Albornà no serà responsable de la devolució incorrecta realitzada per l’usuari. És responsabilitat de l’usuari retornar el producte correcte.

En general, la Fundació Mas Albornà no serà responsable de cap incompliment o retard en el compliment de qualsevol de les obligacions assumides, quan la mateixa es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, a causa de força major, i pot incloure, com enunciatiu però no exhaustiu:

 • Vagues, tancaments d’ocupadors o altres.
 • Commoció civil, rebel·lió, invasió, estat d’alarma, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o una amenaça o preparatius per a la guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes de telecomunicacions públics o privats.
 • Actes, decrets, lleis, reglaments o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, se suspendran les obligacions durant el període en què continuï la causa de força major, i la Fundació Mas Albornà disposarà d’una pròrroga dins de l’termini per complir-les per un període de temps igual a l’motiu de la força major.

La Fundació Mas Albornà posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir amb les nostres obligacions tot i la causa de força major.

Renúncia

Cap renúncia de la Fundació Mas Albornà específica o la manca de sol·licitud per part de la Fundació Mas Albornà de l’estricte compliment per part de l’usuari de qualsevol de les seves obligacions implicarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les condicions, ni exonera a l’usuari de l’acompliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de la Fundació Mas Albornà a qualsevol d’aquests termes o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, llevat que s’indiqui expressament que es tracta d’una renúncia i es formalitza i es comunica a l’usuari per escrit.

Nul·litat

Si alguna de les presents condicions és declarada nul·la per una resolució definitiva emesa per l’autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor sense veure afectades per aquesta declaració de nul·litat.

Acord complet

Aquestes condicions i tots els documents a què es fa referència expressament en les mateixes constitueixen l’acord complet entre l’usuari i la Fundació Mas Albornà en relació amb la venda i substitució de qualsevol altre acord o promesa prèvia que hagi estat acordada verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’usuari i la Fundació Mas Albornà reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat del que s’esmenti expressament en aquests termes.

Protecció de dades

La informació o dades personals que l’usuari faciliti a la Fundació Mas Albornà en el curs d’una transacció en el lloc web seran tractades d’acord amb el que disposen les polítiques de protecció de dades (Avís legal i condicions generals d’ús). A l’accedir, navegar i / o utilitzar el lloc web, l’usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades proporcionades són veritables.

Legislació i jurisdicció aplicables

L’accés, navegació i / o ús d’aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi de o estigui relacionat amb l’accés, la navegació i / o l’ús de la pàgina web, o amb la interpretació i execució d’aquests termes, o amb els contractes de venda entre a Fundació Mas Albornà i l’usuari, estarà subjecte a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Queixes i reclamacions

L’usuari pot arribar a la Fundació Mas Albornà en les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte facilitades a l’inici d’aquestes condicions (Informació general).

A més, la Fundació Mas Albornà disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que poden sol·licitar a la Fundació Mas Albornà en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte facilitades a el principi d’aquestes condicions (Informació general).

Així mateix, si la celebració d’aquest contracte de compra entre a la Fundació Mas Albornà i l’usuari emana un litigi, l’usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, de conformitat amb el Reglament ue no. 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre la resolució de litigis en línia en matèria de consum. Podeu accedir a aquest mètode a través de la pàgina web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

TRACTAMENT DE LES DADES

Quines dades tractem i durant quant de temps?

La Fundació Mas Albornà tractarà:

(I) les dades de caràcter personal facilitades per en ocasió de sol·licitud d’alta / registre, en general; identificatives, característiques personals, professionals i de contacte electrònic, en particular;
(Ii) aquells que es facilitin en el procés de compra o contractació, en general; els obtinguts per l’ús de la targeta, així com les compres associades a la mateixa i dades per efectuar / autoritzar el pagament i facturar els productes i serveis, en particular;
(Iii) els resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o l’ús del MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL quan es faci ús de la mateixa), Direcció IP i informació recopilada a través de galetes, etiquetes de píxel i altres tecnologies;

(Iv) els derivats a futur de la relació contractual;
(V) dades que la Fundació Mas Albornà pugui inferir a partir de dades estadístiques,

La Fundació Mas Albornà tractarà i emmagatzemarà les dades mentre el client estigui actiu com a subscriptor de la pàgina www.masalborna.org, així com durant el termini de prescripció d’obligacions legals, que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client.

En què consent el client quan facilita les seves dades?

La Fundació Mas Albornà tracta i emmagatzema dades necessàries per a:

(I) Prestar els serveis que s’ofereixen a la botiga on-line
(Ii) Desenvolupament, gestió, manteniment i control de el lloc www.masalborna.org i els serveis vinculats al mateix.

La Fundació Mas Albornà, promotora, propietària i responsable de l’entorn digital, emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal, enumerats en l’apartat precedent, amb la finalitat de desenvolupar, gestionar, mantenir i controlar la comunicació amb els clients i els serveis vinculats a la mateixa, a força d’estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i / o encreuaments amb altres fitxers responsabilitat de la Fundació Mas Albornà, per a l’oferta de promocions lligades a la condició de client, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a productes o serveis del sector on aquesta desenvolupa la seva activitat.

Aquest tractament és necessari per al desenvolupament i execució d’aquesta relació negocial / contractual. No obstant l’anterior, el Client pot oposar-se a el tractament de les seves dades amb finalitats promocionals i a la recepció d’aquesta tipologia d’enviaments, en el procés de registre o en un moment posterior, seguint el procediment per a l’exercici de drets descrit en l’apartat 6.4 .

Pot l’usuari oposar-se a rebre comunicacions comercials o a el tractament amb finalitats promocionals?

El client pot oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions i a el tractament de les seves dades per a fins comercials i promocionals, contactant a través comunicacio@masalborna.org, fent clic a l’enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi o dirigint-se per escrit a FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ Plaça de la Verema, 1, Vilafranca del Penedès (08720) Barcelona.

Les dades són comunicades a tercers?

La Fundació Mas Albornà tracta i emmagatzema dades necessàries per a l’administració pública, jutjats i tribunals.
Si les autoritats governamentals, com ara els cossos de seguretat de l’estat, els jutges i / o tribunals sol·liciten o requereixen informació o si cal presentar-la per complir alguna llei, la Fundació Mas Albornà comunicaria a aquests tercers les dades que aquests formalment sol·licitin.

Com pot el client exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?

Tot client podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i / o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, mitjançant comunicacio@masalborna.org, o dirigint-se per escrit a FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ Plaça de la Verema, 1, Vilafranca del Penedès (08720) Barcelona

Canvis en la Política de Privacitat

La Fundació Mas Albornà compleix escrupolosament amb les lleis aplicables a la protecció de dades i la privacitat dels usuaris. Per a això, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions de la present Política per adequar-la a qualsevol canvi normatiu.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut del web pertanyen a la Fundació Mas Albornà excepte aquells d’empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logotips de la Fundació Mas Albornà frames, banners, el programari i els diferents codis, font i objecte, etc. d’aquesta web són titularitat de la Fundació Mas Albornà que posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos.

L’usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web la titularitat siguin empreses col·laboradores de la Fundació Mas Albornà els són aplicables, igualment, les presents condicions, llevat de pacte en contra.