Serveis Externs

El projecte social de Mas Albornà

Els serveis externs són un instrument per a la creació d’ocupació per a persones amb discapacitat i la seva possible incorporació al mercat obert. Fomenta el desenvolupament d’una activitat productiva per un equip professional d’un CET (Centre Especial de Treball) en les instal·lacions d’una altra empresa.

Són equips permanents de treballadors i treballadores de Mas Albornà a les instal·lacions de les empreses liderats per un responsable que fa de pont entre l’empresa i la fundació.
La fórmula que s’adapta a les necessitats productives dels nostres clients.

La fórmula que s’adapta a les necessitats productives

Oferim a les empreses noves fórmules de treball a mida, adaptades a les seves necessitats productives i de logística: els serveis externs

Un grup de treballadors del nostre Centre Especial de Treball, sota les directrius d’un encarregat, es desplaça de manera permanent a les instal·lacions del client per tal de realitzar tasques concretes. Amb els serveis externs, oferim: 

· Suport i seguiment permanent entre l’equip de treball i l’empresa

· Flexibilitat i adaptació a les necessitats productives

· Manipulació i muntatge de components 

· Gestió d’activitats i tallers

· Processos manuals

· Acabat de productes

· Gestió de residus

Més de seixanta professionals de Mas Albornà treballen als nostres serveis externs amb resultats 100% exitosos i avalats per les empreses que han confiat en els nostres serveis.

Beneficis per a les empreses

Les empreses interessades en disposar d’un grup permanent de treballadors a les seves instal·lacions que els garanteixin la màxima professionalitat, rendibilitat i flexibilitat disposen de la fórmula dels Serveis Externs.

Avantatges per a les empreses
Avantatges per a les empreses

Avantatges per a les empreses

Permet acomplir el 2% de contractació de persones amb discapacitat marcat per llei

Màxima flexibilitat: l’equip de treball s’adapta a les necessitats productives
Rendibilitat: la producció queda garantida per Mas Albornà, qui vetlla pels treballadors, els dóna suport i gestiona les seves necessitats.
Facilitat: l’empresa “externalitza” el servei, però amb els avantatges de tenir-lo a les seves instal·lacions i mantenir una comunicació directa permanent.
Servei a mida: cada servei extern és diferent i es configura en funció de la tipologia de tasca, dimensions del servei i habilitats requerides.
Seguiment immediat: l’empresa disposa en tot moment de la interlocució de l’encarregat del servei extern, amb el qual gestiona i planifica les tasques sense intermediaris ni temps d’espera.

Contacte

Jordi José
jordi.jose@masalborna.org

Horari d’atenció:
De dilluns a divendres, de 7h a 15h

Per a més informació, podeu contactar al telèfon 93 892 10 50