Suport laboral

El projecte social de Mas Albornà

Servei tècnic de gestió, orientació i suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat o trastorn mental

Àrea formada per un equip multidisciplinar que vetlla per assolir tant el benestar com la integració de les nostres persones en diferents àmbits: laboral, social, relacional…
Aquests professionals actuen d’engranatge entre les necessitats de la persona, la de les empreses i Mas Albornà i són la clau per a l’èxit del procés d’integració.

Suport a la inserció
Suport a la inserció

Suport a la inserció

Especialitzats en la integració laboral i posem en contacte treballadors i empreses els quals veuen com una entitat amb experiència vetlla pels seus interessos i ofereix una solució laboral professional i que respon a les seves expectatives. Oferim serveis tant a persones amb discapacitat que busquen feina com empreses que necessiten treballadors.
Suport a l'activitat professional. L'EMS
Suport a l’activitat professional. L’EMS

Suport a l’activitat professional. L’EMS

La Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) dóna suport als treballadors del Centre Especial de Treball per vetllar per l’èxit del seu procés d’inserció laboral, el seu desenvolupament global i col·laborar, d’aquesta manera, en la millora de la seva qualitat de vida.

Els objectius de l’equip de suport es centren en continuar desenvolupant el model d’atenció centrada en la persona per a la millora de la seva qualitat de vida centrant-nos en l’àmbit laboral tenint en compte el seu entorn personal global.

Treballem per a la millora de la inserció laboral tenint en compte l’anàlisi i el disseny dels llocs de treball adaptats a la persona, donant valor a la selecció de personal, els plans d’acollida i la formació en el lloc de treball.
Perfil dels treballadors que reben el suport USAP
Perfil dels treballadors que reben el suport USAP

Perfil dels treballadors que reben el suport USAP

• Representen el 66% dels treballadors amb discapacitat
• Trastorn mental 50%
• Discapacitat intel·lectual 47%
• Discapacitat física 2%
• Discapacitat sensorial 1%