Transparència

El projecte social de Mas Albornà

La Fundació Mas Albornà treballa dia a dia per ser una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent davant la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern fem accessible la següent informació:

Normativa i certificacions

Amb la vocació de poder donar un servei de qualitat tant pels nostres usuaris com pels nostres clients del Centre Especial de Treball, Mas Albornà ha apostat per la implantació d’un sistema de gestió intern, el qual té com a objectiu oferir un servei adequat a tots els nostres usuaris i clients i crear una gestió interna organitzada i eficaç tenint en compte el respecte cap el medi ambient i la seguretat i salut dels treballadors i treballadores.
Per tal de garantir aquest sistema intern de gestió, enfocat cap a una millora continua del mateix, Mas Albornà va decidir certificar el sistema propi en base a les normatives de referència.

Normativa d’aplicació de la Fundació Mas Albornà.


Referències de les normatives

UNE-EN-ISO 9001: 2015 Sistemes de Gestió de la Qualitat

Producció i lliurament de productes i serveis en el camp industrial i en el camp de serveis municipals.

Servei global d’atenció a la persona discapacitada i amb malaltia mental, compost del Centre Ocupacional, el Centre Especial de Treball i a el servei de Llar-residència.

UNE-EN-ISO 14001: 2015 Sistemes de Gestió del Medi Ambient

Producció i lliurament de productes i serveis en el camp industrial i en el camp de serveis municipals.

Servei global d’atenció a la persona discapacitada i amb malaltia mental, compost pel Centre Ocupacional, el Centre Especial de Treball.

ISO 45001:2018 Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral

Sistema de seguretat laboral per a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals.

Servei global d’atenció a la persona discapacitada i amb malaltia mental, compost pel Centre Ocupacional, el Centre Especial de Treball.