Borsa de feina de Mas Albornà

A Mas Albornà som una organització dinàmica i amb necessitats constants de nous professionals. Si tens certificat de discapacitat igual o superior al 33% i estàs buscant feina, envia’ns el teu cv a seleccio@masalborna.org

Funcions Manipulat de roba. Carrega i descàrrega de a la rentadora i secadora, volums de roba grans, implica pes en...
Oferta de trabajo

Xofer-peó de La Bugaderia

Es precisen persones amb discapacitat. (Certificat de discapacitat 33% minim)

Si estàs interessat/da i compleixes el perfil, pots enviar-nos el CV a: seleccio@masalborna.org

Funcions

 • Manipulat de roba. Carrega i descàrrega de a la rentadora i secadora, volums de roba grans, implica pes en alçada per damunt espatlla.

Requisits

 • Carnet de conduir.
 • Persona autònoma i sense limitació física que impedeixi fer les tasques.

Condicions del lloc de treball

 • Horari: de 6h a 12h i torn de tarda de 12h a 18h, cada dues setmanes canvi de torn. Disponibilitat per fer hores extres quan es necessiti.
 • Contracte inicial d’un any,
 • Salari: 1294€ bruts per 14.

Funcions Escombrat manual de carrers amb cabàs i escombra. Requisits Persona autònoma, amb capacitat per treballar sola, organitzada i que...
Oferta de trabajo

Peó neteja viària Vilafranca

Es precisen persones amb discapacitat. (Certificat de discapacitat 33% minim)

Si estàs interessat/da i compleixes el perfil, pots enviar-nos el CV a: seleccio@masalborna.org

Funcions

 • Escombrat manual de carrers amb cabàs i escombra.

Requisits

 • Persona autònoma, amb capacitat per treballar sola, organitzada i que s’orienti.
 • Capacitat d’agafar pes i caminar tota la jornada.

Condicions del lloc de treball

 • Horari: de dilluns a divendres de 6h a 122:30h, al cap de setmana, jornada de 4:30 hores.
 • Salari: 1300€ bruts per 14

Funcions  Conducció de la maquina escombradora, inicialment escombrat manual de carrers amb carretó, canviar papereres, bufar i netejar la via...
Oferta de trabajo

Maquinista neteja viària comarcal

Es precisen persones amb (Certificat de discapacitat 33% minim)

Si estàs interessat/da i compleixes amb el perfil, pots enviar-nos el CV a: seleccio@masalborna.org

Funcions

 •  Conducció de la maquina escombradora, inicialment escombrat manual de carrers amb carretó, canviar papereres, bufar i netejar la via pública acompanyat d’un maquinista, recollida d’andròmines dels contenidors.

Requisits mínims 

 • Carnet de conduir anterior al 2009.

Condicions del lloc de treball

 • Contracte inicial d’un any.
 • Salari: 1294€ bruts per 14 pagues.
 • Horari: de 7h a 15h de dilluns a divendres.

 

Funcions Portar persones amb discapacitat a càrrec. Anar a les instal·lacions dels diferents clients externs segons necessitat i gestionar l’equip...
Oferta de trabajo

Oficial de substitucions

Es precisen persones amb (Certificat de discapacitat 33% minim)

Si estàs interessat/da i compleixes amb el perfil, pots enviar-nos el CV a: seleccio@masalborna.org

Funcions

 • Portar persones amb discapacitat a càrrec.
 • Anar a les instal·lacions dels diferents clients externs segons necessitat i gestionar l’equip de treballadors de Mas Albornà fent alhora tasques manipulatives i d’operari de producció juntament amb la resta del grup.
 • Conducció de carretó i transport de treballadors amb la nostra furgoneta en algun servei.
 • L’oficial de substitucions no té un servei extern fix, va rotant segons necessitat dels serveis, inicialment va coneixent tant lloc i tasques com treballadors i després fa de comodí on es necessiti.

Requisits mínims

 • Persona polivalent, amb capacitat per adaptar-se als canvis.
 • Amb carnet de conduir.

Condicions del lloc de treball

 • Salari: 1294€ bruts per 14 pagues.
 • Horari de dilluns a divendres de 7h a 15h o de 6-14, de manera puntual en torn de tarda si s’escau.
 • Inicialment contracte d’un any.

Funcions Realitzar tasques de pintura Domini de l’ofici Pintura industrial i coneixement de tasques de manteniment Requisits Carnet de conduir...
Oferta de trabajo

PINTOR/A

Es precisen persones amb discapacitat. (Certificat de discapacitat 33% minim)

Si estàs interessat/da i compleixes amb el perfil, pots enviar-nos el CV a: seleccio@masalborna.org

Funcions

 • Realitzar tasques de pintura
 • Domini de l’ofici
 • Pintura industrial i coneixement de tasques de manteniment

Requisits

 • Carnet de conduir
 • Autonomia i domini de les tasques

Condicions del lloc de treball

 • Horari: de dilluns a divendres de 7h a 15h, amb disponibilitat per treballar caps de setmana
 • Salari: 1269€ bruts per 14

Funcions: Planificar els objectius i estratègies financeres d’acord als objectius estratègics de l’entitat Desenvolupar les polítiques i procediments necessaris per...
Oferta de trabajo

Cap d’Administració

Si estàs interessat/da i compleixes amb el perfil, pots enviar-nos el CV a: seleccio@masalborna.org

Funcions:

 • Planificar els objectius i estratègies financeres d’acord als objectius estratègics de l’entitat
 • Desenvolupar les polítiques i procediments necessaris per assegurar una bona gestió i control financer: dirigir, coordinar i supervisar tots els processos econòmics-financers i comptables de la Fundació
 • Avaluar i controlar la situació financera de l’entitat i elaborar informes periòdics sobre estabilitat, liquiditat i creixement econòmic mitjançant memòries i indicadors
 • Supervisar l’anàlisi de costos i fer recomanacions per garantir l’adequada relació entre ingressos i flux de Caixa
 • Realitzar seguiment econòmic dels projectes en marxa, detectant possibles desviacions en cas de necessitat.
 • Presentació i seguiment de subvencions i memòries administratives.
 • Negociar la relació de l’entitat i les seves condicions amb entitats financeres i proveïdors.
 • Dirigir i supervisar les activitats relacionades amb pressupostos, auditories, impostos, comptabilitat, compres, pronòstics a llarg plaç, inspeccions, etc. Per garantir que es desenvolupin dins les polítiques i procediments establerts per una correcta gestió i control financer de l’entitat.
 • Gestionar i supervisar els tràmits administratius que es generin a l’entitat
 • Ser proactiu/va en la identificació i comunicació de les accions de millora.

Requisits mínims

 • Llicenciatura en Direcció i Administració d’Empreses /Economia
 • Excel a nivell expert
 • Coneixements  A3ERP
 • Experiència mínima de 5 anys en lloc similar
 • Domini català i castellà

Coneixements necessaris: Comptabilitat, compres, anàlisis, pressupostos, pronòstics, gestió, auditories, impostos i anàlisi de costos
Competències transversals: treball en equip, Compromís, responsabilitat, pensament analític i iniciativa.

Valorable màster Direcció i control de costos, MBA.

Condicions del lloc de treball

 • Contracte laboral indefinit
 • Jornada completa 40h setmanals flexibles
 • Salari: 25500€ anuals + variable