dones_masalborna

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, Mas Albornà se suma a l’objectiu de visibilitzar les situacions discriminatòries que pateix el gènere femení en general i les dones amb discapacitat en particular. La nostra entitat vol denunciar una doble discriminació, pel fet de ser dona i per tenir una discapacitat.
Aquesta discriminació multiplicada per dos s’evidencia amb una taxa d’atur més elevada, salaris inferiors, més mancances educatives i un risc més alt de patir abús físic i sexual.
Les xifres, tant a Catalunya com a Espanya, demostren que la presència de les dones amb discapacitat en el mercat de treball és molt inferior a la dels homes. Per exemple, en els Centre Especials de Treball la presència femenina és el 37%.
La violència física i la victimització sexual i electrònica, o ciberassetjament, també adquireix una dimensió més elevada en el col·lectiu de dones amb discapacitat. Així, el darrer estudi sobre victimització elaborat per Dincat el 2016 revela que cinc de cada deu dones han patit algun tipus de victimització sexual.
Finalment, les dones amb discapacitat també estan exposades a la violència de gènere i la dificultat d’accés als recursos per donar-hi resposta o el desconeixement a l’hora d’identificar possibles situacions de violència de gènere les fa més vulnerables davant aquestes agressions.
Per donar resposta a totes aquestes situacions, des de Mas Albornà reivindiquem un espai per a les dones amb discapacitat com a ciutadanes actives i de ple dret.