A Mallart Artesans Xarcuters tenim una obsessió: fer que tot el que envolta el nostre projecte sigui el més compromès possible. Per aquest motiu, ens hem marcat com a objectiu poder millorar el nostre packaging i fer-lo encara més sostenible. 

Per aconseguir-ho, formem part del grup d’empreses del projecte “Sustainable Gourmet Pack“, coordinat des del Clúster Food Retail i que es realitza juntament amb Inèdit i el Clúster INNOVI.  

Aquest projecte té com a objectiu substituir els envasos actuals per altres ecodissenyats (per exemple, que utilitzin menys material, materials més nobles, prioritzin la monomaterialitat, siguin més reciclables, etc.) i, per aconseguir-ho, es du a terme un estudi sectorial dels envasos agroalimentaris de productes gourmet que permeti comprendre millor les tendències sectorials i les barreres que dificulten la implementació d’envasos ecodissenyats per a aquest tipus de productes. 

A més, i per completar els coneixements del projecte, hem visitat la la fira Hispack, un dels esdeveniments més importants de l’ecosistema del packaging, on hem descobert solucions i tendències en embalatge sostenible molt interessants.