Obra Social Caja Madrid
L’Obra Social Caja Madrid concedirà una subvenció econòmica de 43.000€ repartits en dos projectes de diferent tipologia: un per , un que té com a objectiu principal el d’equipar noves dependències del servei de llar-residència de l’entitat. Així, el projecte contempla l’adquisició de mobles i parament de la llar per a garantir la màxima qualitat del servei al les persones usuàries.
Pel que fa al segon projecte, consisteix en la compra d’una nova màquina per a la neteja viària de carrers i places que donarà peu a la creació d’una nova brigada de feina. Aquests nous llocs de treball estaran destinats a persones amb malaltia mental, un col·lectiu amb una especial dificultat per a la inserció laboral.
Properament tindrà lloc l’acte de signatura d’aquest conveni de col·laboració.
Des de Mas Albornà agraïm la confiança que aquesta entitat ens mostra i en la seva aposta vers els nostres projectes.