Neteja Viària Comarques

Recentment, la fundació ha signat la renovació del concurs públic d’adjudicació de serveis de neteja viària del municipi del Pla del Penedès i els seus nuclis de població per als propers anys.
Dues persones de la brigada, un maquinista i un bufador realitzen la neteja de carrers, buidat de papereres, neteja de places, etc. en intervencions setmanals.
El servei de neteja viària de Mas Albornà presta servei a 67.300 penedesencs, el 63% del total de la comarca. Aquest servei va iniciar-se ja fa anys i la proximitat i el bon servei són les claus de la seva continuïtat.